Byens rum

Byens aktiviteter sker i det rum, der findes mellem byens huse eller som afgrænses af f.eks. beplantning eller byinventar. Hvad kan gøre byrummene i Hørsholm Kommune bedre og hvad kunne få dig til at bruge byens rum mere, end du gør i dag?

Ordsky med inspiration til undertemaet "byens rum"

 Byens rum og byens forbindelser kan forbedres med bevægelsesmotiverende tiltag

 Street art - det behøver ikke at være kedeligt at bevæge sig fra A til B

Byens rum skal ikke tænkes statisk - større pladser kan måske bruges til store events