Det sociale byliv / byens mødesteder

Byen danner ofte ramme om formelle, planlagte møder, men også de spontane og uformelle møder mellem mennesker. Hvad skal der til for at Hørsholm kan byde på endnu bedre rammer omkring mødet mellem mennesker?

Ordsky med inspiration til undertemaet "det sociale byliv" 

Indbydende byinventar til ophold og uformelle møder

Mulighed for ophold i byens kant samt mødet med byens natur

Rumskabende og pladsdannende skulptur til ophold