Byens forbindelser

Hvad enten vi færdes i bil, på cykel eller til fods, er effektivitet et nøgleord for de fleste - vi vil gerne hurtigt fra A til B. Men måske er der et potentiale i Hørsholm for at skabe flere smutveje og alternative ruter?

 Ordsky med inspiration til undertemaet "byens forbindelser"

 Mulighed for tværgående trafik i to lag

 Byens grønne rum er attraktive at færdes i som fodgænger eller cyklist

 Der kan skabes nye visuelle forbindelser ved at gå i højden